Teràpia psicològica
És un tractament de col·laboració basat en la relació entre una persona i el psicòleg. Com la base fonamental és el diàleg, es proporciona un entorn de recolzament que permet parlar obertament.

Idiomes: català, castellà, anglès i italià.
Contactar
En què podem ajudar-te?
·  Ansietat i Depressió.
·  Processos de pèrdua i/o dol.
·  Conflictes de relació en l’àmbit familiar.
·  Atacs de pànic.
·  Dificultat per prendre decisions.
·  Dificultat per relacionar-te amb els altres.
·  Obsessions i compulsions.
·  Trastorns de personalitat.
·  Trastorns de la conducta alimentària.
·  Pors i fòbies.
·  Somatitzacions.
·  Gestió de les emocions.
·  Dependència emocional.
·  Conflictes familiars sense resoldre.
·  Conflictes laborals.
·  Experiències traumàtiques.
·  Desorientació vital i crisis personals.
·  Autoestima.
Cada situació té infinites formes de sentir-se.
Treballarem junts per identificar i acceptar tot allò que dificulta el teu benestar emocional.
Contactar