Intervenció amb pares
Les famílies tenen un rol decisiu en el desenvolupament conductual i emocional dels nens/es, especialment els pares. Moltes vegades ens trobem amb famílies que necessiten ajuda per gestionar les emocions dels seus fills/es i l’èxit terapèutic es centra amb el treball amb les famílies més que amb els nens/es.

Idiomes: català, castellà, anglès i italià.
Contactar
En què podem ajudar-te?
·  Gestió emocional.
·  Hàbits i rutines.
·  Pautes de son.
·  Establir límits.
·  Gestió de pors.
·  Organització i planificació.
·  Estratègies per la conciliació familiar.
Cada situació té infinites formes de sentir-se.
Treballarem junts per identificar i acceptar tot allò que dificulta el teu benestar emocional.
Contactar