Psicopedagogia
Tractament que té un enfocament ampli respecte els diferents processos vinculats a l’aprenentatge i la seva relació amb les funcions cognitives. L’essència del tractament és desenvolupar habilitats que permetin pal·liar les dificultats i fer front a les exigències escolars amb més seguretat en un mateix.

Idiomes: català, castellà i anglès.
Contactar
En què podem ajudar-te?
·  Dificultats acadèmiques.
· Trastorns específics de l’aprenentatge (dislèxia, discalcúlia, disgrafia).
· Trastorn per Dèficit de Atenció i Hiperactivitat (TDAH).
·  Baixa motivació acadèmica.
·  Baix rendiment acadèmic.
·  Dificultats en la planificació i organització de les tasques escolars.
·  Dificultats atencionals.
·  Dificultats d’autocontrol i impulsivitat davant d’una tasca.
·  Tècniques d’estudi.
·  Estimulació cognitiva (memòria, raonament i concentració).
·  Orientació acadèmica i professional.
Cada situació té infinites formes de sentir-se.
Treballarem junts per identificar i acceptar tot allò que dificulta el teu benestar emocional.
Contactar