Avaluacions diagnòstiques
Procés a través del qual s’administren diferents proves, en funció del motiu de demanda, amb l’objectiu de identificar possibles dificultats que estiguin interferint en el desenvolupament neuropsicològic de l'infant o adult.

Idiomes: català, castellà i anglès.
Contactar
En què podem ajudar-te?
·  Trastorns de l'Espectre Autista (TEA).
·  Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat (TDAH).
·  Trastorn Específic de l'Aprenentatge.
·  Trastorn del Desenvolupament del Llenguatge (TDL)
·  Discapacitat Intel·lectual.
·  Trastorns de Conducta.
·  Trastorns de l’estat d’ànim (ansietat i depressió).
Cada situació té infinites formes de sentir-se.
Treballarem junts per identificar i acceptar tot allò que dificulta el teu benestar emocional.
Contactar