Coordinació amb escoles
Coordinació entre els tutors, especialistes i mestres involucrats en el procés d’aprenentatge del nen/a amb la finalitat de treballar tots junts seguint una mateixa línia.

Idiomes: català, castellà, anglès i italià.
Contactar
En què podem ajudar-te?
·  Gestió emocional dins l'aula.
·  Compartir i elaborar estratègies que afavoreixen al nen/a.
·  Orientació amb les famílies.
·  Assessorament conductual.
·  Treballar conjunt amb un objectiu comú seguint una mateixa línia.
·  Orientació psicopedagògica/psicològica.
Cada situació té infinites formes de sentir-se.
Treballarem junts per identificar i acceptar tot allò que dificulta el teu benestar emocional.
Contactar